Pääsisältö

Yksityisyyden suoja

 

1. TILA

Hyvä käyttäjä, art. 13 of D. Lgs. 196/2003, haluamme ilmoittaa, että lähettämiäsi henkilötietoja käyttää COI TECHNOLOGY SRL noudattaen täysin voimassa olevien asetusten perusperiaatteita.

2. TIETOJEN KÄSITTELYMENETELMÄT

Edellä mainittujen määräysten mukaisesti teemme alla yhteenvedon menetelmistä, joita yhtiömme soveltaa tietojen käsittelyyn, jotka edellyttävät hallussamme olevien tietojen keräämistä, tallentamista ja käsittelyä sekä tarkoitukset, joita tavoittelemme: tietojen kerääminen, säilyttäminen ja käsittely hallinnollisia varten. – kirjanpitotarkoituksiin, mukaan lukien mahdollinen tietojen ja/tai kauppalaskujen lähettäminen sähköpostitse. Erityisesti tietojenkäsittelymenetelmien osalta haluamme ilmoittaa, että kaikki tiedot tallennetaan erityiseen arkistoon, jota pidetään jatkuvassa valvonnassa ja jota asianmukaisesti koulutettu henkilökunta päivittää jatkuvasti. Täydellisyyden vuoksi haluamme ilmoittaa, että henkilötietojen antaminen on välttämätöntä siltä osin kuin yhtiömme käyttää niitä sopimus- ja/tai laillisten velvoitteiden täyttämiseen.

3. TIETOJEN YHDISTÄJÄ JA KÄSITTELYJÄ

Rekisterinpitäjä on COI TECHNOLOGY SRL Henkilötietojen käsittelystä vastaavat henkilöt ja tietokannan hallinnasta vastaavat henkilöt oman toimivaltansa mukaisesti. Yksityiskohdat toiminnoista, tehtävistä ja vastuista on raportoitu teknisessä tietojen vaatimustenmukaisuuden raportissamme.

4. TIETOJEN OIKEUDET

Haluamme myös ilmoittaa, että kuka tahansa asianosainen voi käyttää henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksiaan asetuksen 7/196 2003 §:ssä:

  1. Asianomaisella on oikeus saada vahvistus häntä koskevien henkilötietojen olemassaolosta, vaikka niitä ei olisi vielä tallennettu, ja niiden välittäminen ymmärrettävässä muodossa.
  2. Asianomaisella on oikeus saada tietoa: henkilötietojen alkuperästä; käsittelyn tarkoitukset ja menetelmät; sähköisten välineiden avulla suoritetun käsittelyn logiikka; rekisterinpitäjän, tietojen käsittelijöiden ja 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti nimetyn edustajan henkilöllisyys; kohteet tai kohderyhmät, joille henkilötietoja voidaan luovuttaa tai jotka voivat saada niistä tietoonsa nimettynä edustajana valtion alueella, tietojen käsittelijät tai käsittelystä vastaavat henkilöt.ponnahtaa näille kavereillebloginifake kuuluisa katsella verkossa
  3. Asianomaisella on oikeus saada tietojen päivitys, oikaisu tai halutessaan yhdistäminen; lain vastaisesti käsiteltyjen tietojen peruuttaminen, muuttaminen nimettömään muotoon tai estäminen, mukaan lukien tiedot, joita ei tarvitse säilyttää niihin tarkoituksiin, joita varten tiedot on kerätty tai myöhemmin käsitelty; todistus siitä, että a) ja b) mukaisista toimista on ilmoitettu myös niiden sisältöön liittyen tahoille, joille tai joille tiedot on välitetty tai levitetty, ellei tämä vaatimus ole mahdoton tai siihen liittyy ilmeisen suhteetonta suojeltavaan oikeuteen verrattuna.
  4. Sinulla on oikeus vastustaa kokonaan tai osittain: oikeutetuista syistä sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, vaikka se olisikin keruutarkoituksen kannalta olennaista; sinua koskevien henkilötietojen käsittelyyn mainosmateriaalin lähettämistä tai suoramyyntiä varten taikka markkinatutkimuksen tai kaupallisen viestinnän suorittamista varten.

Käyttääkseen pykälässä säädettyjä oikeuksia. Lainsäädäntöasetuksen 7/196 2003 §:n ja edellä tiivistetyn mukaisesti käyttäjän tulee lähettää kirjallinen pyyntö osoitteeseen: COI TECHNOLOGY SRL

Erityisesti edellä mainittuun taiteeseen liittyvät pyynnöt. 7 on osoitettava COI TECHNOLOGY SRL, Tietojenkäsittelypäällikön toimistoon tai sähköpostitse (osoitteeseen info@coitech.it).
Palvelun parantamiseksi välitöntä ilmoitusta häiriöistä, väärinkäytöksistä tai ehdotuksista sähköpostiin arvostetaan.

Emirates National Oil Company Limited (ENOC) LLC
Coi Technology on ilo ilmoittaa, että yrityksemme on virallisesti hyväksytty toimittaja Emirates National Oil Company Limitedille (ENOCH) LLC