Ale nan kontni prensipal

Pwoteksyon Konfidansyalite

 

1. PREMIS

Chè itilizatè, an konfòmite ak atizay. 13 nan D. Lgs. 196/2003, nou vle enfòme w ke done pèsonèl ou voye yo pral itilize pa COI TECHNOLOGY SRL an konfòmite total ak prensip fondamantal ki tabli nan règleman an fòs.

2. METODOLOGI PWOSESIS DONE

An konfòmite ak Règleman yo mansyone pi wo a, nou rezime pi ba a metòd yo aplike pou tretman done pa Konpayi nou an ki vle di koleksyon, estoke ak tretman done yo nan posesyon nou yo ak objektif nou pouswiv: koleksyon, estoke ak tretman done pou administratif. – rezon kontablite, ki gen ladan transmisyon posib pa imel enfòmasyon ak/oswa fakti komèsyal yo. An patikilye, konsènan metòd tretman done yo, nou ta renmen enfòme w ke tout done yo estoke nan yon achiv espesyal kenbe anba kontwòl konstan ak kontinyèlman mete ajou pa pèsonèl ki byen fòme. Pou dedomajman pou konplè, nou vle enfòme w ke dispozisyon done pèsonèl yo nesesè nan mezi yo itilize pou pèfòmans konpayi nou an nan obligasyon kontra ak / oswa legal.

3. CONTROLLER DONE AK PROSESSOR

Kontwolè done a se COI TECHNOLOGY SRL Moun ki responsab pou trete done pèsonèl yo se ofisye yo ak sijè ki an chaj nan jesyon baz done, an relasyon ak domèn respektif yo nan konpetans. Detay sou aktivite, travay ak responsablite yo rapòte nan rapò teknik nou an sou konfòmite done yo.

4. DWA SIJÈ A DONE

Nou ta renmen tou enfòme w ke nenpòt moun ki enterese ka egzèse dwa yo dapre Atik 7 nan Dekrè Lejislatif 196/2003 an relasyon ak tretman done pèsonèl:

  1. Pati ki enterese a gen dwa jwenn konfimasyon nan egzistans la oswa ou pa nan done pèsonèl ki konsène li, menm si yo poko anrejistre, ak kominikasyon yo nan fòm entèlijib.
  2. Pati ki enterese a gen dwa pou yo enfòme sou: orijin done pèsonèl yo; objektif ak metòd tretman; lojik la aplike nan evènman an nan pwosesis te fèt avèk èd nan enstriman elektwonik; idantite kontwolè done a, processeurs done ak reprezantan ki deziyen an dapre Atik 5, paragraf 2; sijè yo oswa kategori sijè yo ka kominike done pèsonèl yo oswa ki ka vin konnen li nan kapasite yo kòm reprezantan deziyen nan teritwa a nan Eta a, pwosesè done oswa moun ki an chaj nan tretman an.pòp sou mesye sa yoblog mwenfo gade popilè sou entènèt
  3. Pati ki enterese a gen dwa jwenn mizajou, redresman oswa, lè li enterese, entegrasyon done yo; anile, transfòmasyon nan fòm anonim oswa bloke done yo trete an vyolasyon lalwa a, ki gen ladan sa yo ki pa bezwen kenbe pou rezon ki done yo te kolekte oswa imedyatman trete; sètifikasyon nan efè a ke operasyon yo dapre lèt a) ak b) yo te notifye, menm jan tou ki gen rapò ak sa yo, bay antite yo oswa ki done yo te kominike oswa difize, sòf si kondisyon sa a pwouve enposib oswa enplike yon bagay ki manifeste disproporsyone. efò konpare ak dwa ke yo dwe pwoteje.
  4. Ou gen dwa fè objeksyon, an antye oswa an pati: pou rezon lejitim, nan pwosesis la nan done pèsonèl ki konsène ou, menm si ki gen rapò ak objektif la nan koleksyon; nan pwosesis la nan done pèsonèl ki konsène ou nan bi pou yo voye materyèl piblisite oswa vann dirèk oswa pou fè rechèch sou mache oswa kominikasyon komèsyal yo.

Pou egzèse dwa yo bay nan atizay. 7 nan Dekrè Lejislatif 196/2003 ak rezime pi wo a, itilizatè a dwe voye yon demann alekri adrese a: COI TECHNOLOGY SRL

An patikilye, demann ki gen rapò ak atizay la mansyone pi wo a. 7 dwe adrese a COI TECHNOLOGY SRL, Biwo Manadjè Pwosesis Done oswa pa imèl (a info@coitech.it).
Yo nan lòd yo amelyore sèvis yo ofri a, notifikasyon imedya sou fonksyone byen, abi oswa sijesyon nan adrès imel la apresye.

Emirates National Oil Company Limited (ENOC) LLC
Coi Technology kontan enfòme w ke konpayi nou an se ofisyèlman yon founisè kalifye pou Emirates National Oil Company Limited (ENOCH) LLC