Ugrás a tartalomra

A magánélet védelme

 

1. HELYZET

Tisztelt Felhasználó! 13. D. Lgs. 196/2003 számú határozatával tájékoztatjuk, hogy az Ön által küldött személyes adatokat felhasználjuk COI TECHNOLOGY SRL a hatályos rendeletekben lefektetett alapelveknek maradéktalanul betartva.

2. AZ ADATFELDOLGOZÁS MÓDSZERTANA

A fent említett Szabályzatnak megfelelően az alábbiakban összefoglaljuk a Társaságunk által alkalmazott adatkezelési módszereket, amelyek magukban foglalják a birtokunkban lévő adatok gyűjtését, tárolását és feldolgozását, valamint az általunk elérni kívánt célokat: adatgyűjtés, tárolás és adatkezelés adminisztratív célból. – számviteli célokra, beleértve az információk és/vagy kereskedelmi számlák lehetséges e-mailben történő továbbítását. Az adatkezelés módjaival kapcsolatban kiemelten szeretnénk tájékoztatni Önt, hogy minden adatot egy speciális archívumban tárolunk, amelyet folyamatosan ellenőriznek, és megfelelően képzett személyzet folyamatosan frissít. A teljesség kedvéért tájékoztatjuk, hogy személyes adatok megadása szükséges, amennyiben azokat Társaságunk szerződéses és/vagy jogszabályi kötelezettségeinek teljesítéséhez használja fel.

3. ADATKEZELŐ ÉS FELDOLGOZÓ

Az adatkezelő az COI TECHNOLOGY SRL A személyes adatok kezeléséért felelősek az adatbázis-kezelésért felelős tisztségviselők és alanyok, saját hatáskörükben. A tevékenységek, feladatok és felelősségek részleteit az adatmegfelelőségről szóló technikai jelentésünk tartalmazza.

4. AZ ADATVÉNY JOGAI

Tájékoztatjuk továbbá, hogy bármely érdekelt fél gyakorolhatja a 7/196. sz. törvényerejű rendelet 2003. cikke szerinti jogait a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban:

  1. Az érdekeltnek jogában áll megerősítést kérni a rá vonatkozó, még fel nem vett személyes adatok meglétéről vagy hiányáról, és azok közérthető formában történő közlését.
  2. Az érdekeltnek joga van tájékoztatást kapni: a személyes adatok eredetéről; a feldolgozás céljai és módjai; az elektronikus eszközökkel végzett feldolgozás esetén alkalmazott logika; az adatkezelő, az adatfeldolgozók és az 5. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt képviselő személye; az alanyok vagy az alanyok kategóriái, akikkel a személyes adat közölhető, vagy akikről az állam területén kijelölt képviselőként tudomást szerezhetnek, adatfeldolgozók vagy adatkezelésért felelős személyek.átugrani ezekhez a srácokhoza blogomhamis híres karóra online
  3. Az érdekelt fél jogosult az adatok frissítésére, helyesbítésére, illetve érdeklődése esetén integrálására; törvénysértően kezelt adatok törlése, anonim formába átalakítása vagy zárolása, beleértve azokat is, amelyeket nem kell megőrizni abból a célból, amelyből az adatokat gyűjtötték vagy később feldolgozták; igazolás arról, hogy az a) és b) pont szerinti műveletekről – azok tartalmukkal kapcsolatban is – értesítették azokat a jogalanyokat, akikkel vagy amelyekkel az adatokat közölték vagy terjesztették, kivéve, ha ez a követelmény lehetetlennek bizonyul vagy nyilvánvalóan aránytalan erőfeszítést a védendő joghoz képest.
  4. Önnek joga van részben vagy egészben tiltakozni: jogos okokból az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, még akkor is, ha az összefügg a gyűjtés céljával; az Önre vonatkozó személyes adatok reklámanyagok küldése vagy közvetlen értékesítés, illetve piackutatás vagy kereskedelmi kommunikáció céljából történő kezeléséhez.

§-ában biztosított jogok gyakorlására. A 7/196. sz. törvényerejű rendelet 2003. pontja szerinti és a fentiekben összefoglalt módon a felhasználónak írásbeli kérelmet kell küldenie a következő címre: COI TECHNOLOGY SRL

Különösen a fent említett cikkel kapcsolatos kérések. 7 címre kell címezni COI TECHNOLOGY SRL, Adatfeldolgozási Menedzser Irodában vagy e-mailben (címre info@coitech.it).
A kínált szolgáltatás javítása érdekében a meghibásodásokról, visszaélésekről vagy javaslatokról az e-mail címen azonnali értesítést várunk.

Emirates National Oil Company Limited (ENOC) LLC
Coi Technology örömmel értesítjük, hogy cégünk hivatalosan az Emirates National Oil Company Limited minősített beszállítója (ENOCH) LLC