အဓိကအကြောင်းအရာ Skip

ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကာကွယ်ရေး

 

1. ပဓာန

ချစ်လှစွာသောအသုံးပြုသူ, အနုပညာနှင့်အညီ။ D. Lgs ၏ 13 196/2003၊ သင်ပေးပို့သော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဒေတာကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း သင့်အား အသိပေးအပ်ပါသည်။ COI TECHNOLOGY SRL ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ အပြည့်အဝ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

2. Data Processing နည်းစနစ်

အထက်ဖော်ပြပါ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှ ဒေတာများ စုဆောင်းခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို ရည်ညွှန်းသည့် နည်းလမ်းများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နေသည့် ရည်ရွယ်ချက်များ- စီမံခန့်ခွဲရေးအတွက် ဒေတာစုဆောင်းခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို ရည်ညွှန်းသော အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ကျွန်ုပ်တို့သည် အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါသည်။ - အချက်အလက်နှင့်/သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ပြေစာများ အီးမေးလ်ဖြင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ပို့လွှတ်မှုအပါအဝင် စာရင်းကိုင်ရည်ရွယ်ချက်များ။ အထူးသဖြင့်၊ ဒေတာလုပ်ဆောင်ခြင်းနည်းလမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ လုံလောက်သော လေ့ကျင့်သင်ကြားထားသော ပုဂ္ဂိုလ်များမှ လုံလောက်သော လေ့ကျင့်ထားသော ဝန်ထမ်းများမှ သိမ်းဆည်းထားသည့် အထူးမှတ်တမ်းတစ်ခုတွင် ဒေတာအားလုံးကို သိမ်းဆည်းထားကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သင့်အား အသိပေးလိုပါသည်။ ပြီးပြည့်စုံစေရန်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှ စာချုပ်စာတမ်းနှင့်/သို့မဟုတ် ဥပဒေဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများကို စွမ်းဆောင်နိုင်စေရန်အတွက် ၎င်းတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှ အသုံးပြုသည့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးပေးရန်လိုအပ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

3. ဒေတာထိန်းချုပ်သူနှင့် ပရိုဆက်ဆာ

data controller ဆိုတာကတော့ COI TECHNOLOGY SRL ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို စီမံဆောင်ရွက်ရာတွင် တာဝန်ရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်များသည် သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု နယ်ပယ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဒေတာဘေ့စ် စီမံခန့်ခွဲမှု တာဝန်ခံ အရာရှိများနှင့် ဘာသာရပ်များ ဖြစ်သည်။ လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ လုပ်ငန်းများနှင့် တာဝန်များ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

4. ဒေတာအကြောင်းအရာ၏အခွင့်အရေးများ

စိတ်ပါဝင်စားသူတိုင်းသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေပြုအမိန့် 7/196 ၏ ပုဒ်မ 2003 အရ ၎င်းတို့၏အခွင့်အရေးများကို ကျင့်သုံးနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

  1. စိတ်ပါဝင်စားသူသည် သူနှင့်ပတ်သက်သော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏ တည်ရှိမှု သို့မဟုတ် မဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုချက်ရယူရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ ဆက်သွယ်မှုများကို နားလည်နိုင်သောပုံစံဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမရှိသေးသော်လည်း၊
  2. စိတ်ပါဝင်စားသူသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏ဇာစ်မြစ်၊ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းနည်းလမ်းများ၊ အီလက်ထရွန်းနစ်တူရိယာများအကူအညီဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့်ကိစ္စရပ်တွင် အသုံးချယုတ္တိဗေဒ၊ ဒေတာထိန်းချုပ်ကိရိယာ၊ ဒေတာပရိုဆက်ဆာများနှင့် အပိုဒ် ၅၊ အပိုဒ် ၂ အရ သတ်မှတ်ထားသော ကိုယ်စားလှယ်၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကို ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်သည့် ဘာသာရပ်များ သို့မဟုတ် အမျိုးအစားများ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတော်ပိုင်နက်အတွင်း သတ်မှတ်ထားသော ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့်၊ ဒေတာ ပရိုဆက်ဆာများ သို့မဟုတ် စီမံဆောင်ရွက်ပေးသည့် တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်များအဖြစ် ယင်းတို့ကို သိရှိလာနိုင်သည့် ဘာသာရပ်များ သို့မဟုတ် အမျိုးအစားများ။ဒီကောင်တွေဆီရောက်လာတယ်။ငါ့ဘလော့ဂ်watch online နာမည်ကြီးအတု
  3. စိတ်ပါဝင်စားသူသည် မွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဒေတာပေါင်းစည်းခြင်းကို စိတ်ဝင်စားသောအခါတွင် ရယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ အမည်မသိပုံစံအဖြစ်အသွင်ပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဒေတာစုဆောင်းခြင်း သို့မဟုတ် နောက်ဆက်တွဲလုပ်ဆောင်သည့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် သိမ်းဆည်းထားရန်မလိုအပ်သော ဥပဒေချိုးဖောက်မှုများအပါအဝင် ဒေတာများကို ပိတ်ဆို့ခြင်း သို့မဟုတ် အမည်မသိပုံစံအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်း၊ အက္ခရာ က) နှင့် (ခ) အရ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများသည် ၎င်းတို့၏ အကြောင်းအရာများနှင့် သက်ဆိုင်သကဲ့သို့၊ ဤလိုအပ်ချက်သည် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း သက်သေပြခြင်းမရှိပါက သို့မဟုတ် အချိုးအစားမညီသော သို့မဟုတ် အချိုးအစားမညီကြောင်း သက်သေပြခြင်းမရှိပါက ၎င်းတို့ထံ သို့မဟုတ် ဒေတာကို ဆက်သွယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြန့်ကျက်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများသို့ အကြောင်းကြားခြင်းခံရခြင်း ကာကွယ်ရမည့်အခွင့်အရေးနှင့် ယှဉ်၍ အားထုတ်ခြင်း၊
  4. တစ်ခုလုံး သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် ကန့်ကွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ကြော်ငြာပစ္စည်းများ ပေးပို့ခြင်း သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် စျေးကွက်သုတေသန သို့မဟုတ် စီးပွားဖြစ်ဆက်သွယ်မှုဆောင်ရွက်ရန်အတွက် သင့်နှင့်ပတ်သက်သော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း။

အနုပညာမှာ ပေးထားတဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ကျင့်သုံးဖို့။ ဥပဒေပြုအမိန့် 7/196 ၏ 2003 နှင့် အထက်အကျဉ်းချုပ်တွင်၊ အသုံးပြုသူထံသို့ စာဖြင့်ပေးပို့ထားသော တောင်းဆိုချက်ကို ပေးပို့ရမည်- COI TECHNOLOGY SRL

အထူးသဖြင့် အထက်ဖော်ပြပါ အနုပညာနှင့်ပတ်သက်သော တောင်းဆိုမှုများ။ 7 သို့ လိပ်မူရမည်။ COI TECHNOLOGY SRL, Data Processing Manager Office သို့မဟုတ် e-mail (to info@coitech.it).
ကမ်းလှမ်းထားသော ဝန်ဆောင်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက်၊ ချွတ်ယွင်းချက်များ၊ အလွဲသုံးစားပြုမှုများ သို့မဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာသို့ အကြံပြုချက်များအား ချက်ခြင်းအကြောင်းကြားခြင်းအား လေးစားပါသည်။

Emirates National Oil Company Limited (ENOC) LLC
Coi Technology ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် Emirates National Oil Company Limited (Emirates National Oil Company Limited) သို့ တရားဝင် အရည်အချင်းပြည့်မီသော ပေးသွင်းသူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ENOCH) LLC